Skriv ut
På måndag gästar Stanfordprofessorn Arthur Bienenstock Chalmers, där han berättar om hur det amerikanska universitetet bidragit till utvecklingen av Silicon Valley. Arthur Bienenstock har tidigare varit president Clintons biträdande direktör för vetenskap och teknik i Vita huset.
I nästa vecka - den 13 september – är det premiär för Chalmers nya seminarieserie "Grand challenges". Här är det tänkt att framtidens största utmaningar för att skapa en hållbar utveckling ska diskuteras. Och vid det första seminarietillfället ligger fokus på hur Chalmers och Stanford gemensamt kan främja tillväxt och utveckling.

Förutom Arthur Bienenstock kommer Kerstin Eliasson, ordförande i rådet för forskningsinfrastruktur vid Vetenskapsrådet, professor Sören Sjölander, vice ordförande för Chalmers Innovation och Mats Lundqvist, grundare av Chalmers Entreprenörskola, att medverka.

Seminariet äger rum vid Vera Sandbergs Allé 8 med startar klockan 9.30. Det pågår fram till lunch.
Kategori: Nyheter