Skriv ut
vindEnergimyndigheten och Chalmers bildar ett utvecklingscentrum för vindkraft. Syftet är att stödja svensk industri och utbilda nya generationer av ingenjörer. Den totala investeringen i ”Svenskt vindkraftstekniskt centrum” uppgår till minst 100 miljoner kronor.
Enligt initiativtagarna finns ett starkt intresse från vindkraftsindustrin att tillverka vindkraftverk i större skala i Sverige.  

Marknaden för vindkraftsteknik har ökat med 20 procent per år de senaste åren. År 2009 producerades 0,35 TWh vindel i Västra Götaland och en förstudie år 2008 drog slutsatsen att 5 TWh var ett realistiskt mål för år 2020.

Ola Carlson, docent på Chalmers, leder centret. Styrelseordförande är Matthias Rapp

Den 16 september kommer initiativet att presentera på en en pressträff vid Svenska Mässan i Göteborg.
Kategori: Nyheter