Skriv ut
Energimyndigheten och Vinnova ger 13,4 miljoner kronor till Fortum och ABB för en förstudie till ett forskningsprojekt kring smarta elnät i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som är under uppbyggnad kommer sannolikt att bli Sveriges största storskaliga experiment inom smarta elnät, där informationsteknik och elsystem integreras. Projektet har nu beviljats 13,4 miljoner i stöd, varav 5 miljoner kommer från Vinnova och resten från Energimyndigheten. Därtill satsar de ingående företagen 7,3 miljoner ur egen ficka.

– Det har länge talats om att integrera informationsteknologi i elsystemet. Här vill vi att det prövas i verkligheten, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger i ett pressmeddelande.

Förstudien ska ta fram ett koncept för hur tekniken kan utvecklas och installeras i fält. Målet är att få fram kunskap om optimering, styrning, underhåll och reglering av framtidens smarta elnät.

När förstudien är klar, preliminärt i april 2011, ska även en demonstrationsanläggning börja byggas. Denna ska ge den önskade flexibiliteten i elkonsumtionen i stadsdelen, där hushåll och kontor blandas och där elbilar enligt visionen ska bli vanliga inslag i stadsbilden. Såväl distribution som generering av el ingår i förstudien, liksom nya marknadsmodeller.

– Vi tror att satsningen kan bli en del av grunden för en hållbar stadsutveckling, och samtidigt bidra till nya innovationer inom området, säger Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren i pressmeddelandet.

Förutom Fortum och ABB ingår bland annat även Electrolux, Ericsson, HSB, Interaktiva Institutet, JM, KTH och NCC i projektet.