Skriv ut

San GorgonioAll energi förnybar till 2030

All energi som världen behöver kan teoretiskt alstras i förnybara källor år 2030. Detta enligt en uträkning i publikationen Energy Report.
För att göra jobbet krävs byggandet av 3,8 miljoner vindturbiner på 5 MW, 90 000 solkraftverk på 300 MW, 1,7 miljarder takmonterade solceller på 3 kW, 5300 jordvärmekraftverk på 100 MW och 270 nya vattenkraftverk på 1300 MW. Bland annat.

Det låter som ett mastigt projekt, men skulle realistiskt kunna vara avslutat till år 2030, enligt författarna till rapporten. Energipriserna skulle bli desamma som vi betalar idag.

Kärnkraft och biobränsle finns inte med i kalkylen.

Inga tekniska framsteg krävs för att realisera planen – den bygger på teknik som redan används.

Den svåraste produktionsfaktorn är tillgången på sällsynta jordartsmetaller som neodym. För att klara tillverkningen måste gruvdriften femdubblas och återvinningen effektiviseras, skriver rapporten.