Skriv ut
Den 3 till 4 maj är det dags för årets upplaga av kiselkarbidkonferensen ”International SiC Power Electronic Applications Workshop” i Kista.
Konferensen går allt mer från att vara en lokal, svensk angelägenhet till att blir en internationell konferens. Det märks inte minst på att arrangörerna lagt till International till namnet och dessutom fått med det franska analyshuset Yole Development som medarrangör.

Fjolårets upplaga lockade ungefär 160 personer som kom från så vilt skilda städer som  San Diego och Tokyo. Majoriteten var dock svenskar.

Tre fjärdedelar av besökarna är från industrin medan akademikerna utgör runt en fjärdedel. Verksamhetsområden utgörs av bland annat solceller, fordonsindustrin, högtemperaturelektronik, rymdindustrin och kraftindustrin.

Program och anmälan kommer inom kort upp på Acreos hemsida:  www.acreo.se/ISiCPEAW
Kategori: Nyheter