JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Komponentdistributören Elektronikgruppen omsatte 269 miljoner kronor under fjärde kvartalet i fjol. Det är den högsta omsättningen för ett enskilt kvartal i bolagets historia.
Totalt landar Elektronikgruppens omsättning på 922 miljoner kronor i fjol, en uppgång med 28 procet från 718 miljoner år 2009. Resultatet efter skatt blev 17,2 miljoner vilket kan jämföras med 2009 då det blev en förlust på 67,6 miljoner kronor.

I våras köpte Elektronikgruppen produktionsspecialisten Cyncrona från OEM vilket bidrar till att  lyfta omsättningen för andra halvan av 2010.

”För affärsområde Electronics har efterfrågan efter en svag inledning på året ökat stadigt inom samtliga prioriterade kundsegment. Positionerna har stärkts, såväl på de europeiska som de asiatiska marknaderna, framför allt inom det viktiga telekomsegmentet. Mot bakgrund av de låga affärsvolymerna under årets inledande kvartal samt den negativa valutapåverkan är resultatutvecklingen för helåret tillfredsställande.”

”Inom affärsområde Products har såväl försäljning som resultat utvecklats positivt. Förbättringar har skett genom minskade kostnader och en mer effektiv produktionsstruktur samt även genom ökade marknadsandelar och en allt starkare efterfrågesituation under året. Lönsamheten är dock alltjämt under det acceptabla varför fortsatta effektiviseringar och marginalförstärkande åtgärder har högsta prioritet. ” skriver Elektronikgruppens vd Fredrik Celsing.

Han ger dock ingen prognos för innevarande år.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)