JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Runt 2,6 miljarder människor saknar tillgång till en toalett som är hygienisk och billig. Det här är ett problem som forskare på det tekniska universitet i Delft vill lösa med hjälp av mikrovågsteknik. Projektet får stöd av Bill och Melinda Gates stiftelse.
– Vi ska konstruera och bygga en modulär prototyp av en komplett toalett som motsvarar kraven hos användare i utvecklingsländer, säger professor Georgios Stefanidis i ett pressmeddelande.

Tanken är att först torka avföringen för att sedan gasa den i ett plasma som genereras av mikrovågor. Då skapas kolmonoxid (CO) och vätgas (H2) som leds till en bränslecell som i sin tur genererar el. Elen ska enligt preliminära beräkningar mer än väl räcka för att driva mikrovågskällan. Dessutom ska den värme som alstras av plasmat liksom av bränslecellen återanvändas för att torka avföringen.

Randvillkoren som Bill och Melinda Gates stiftelse satt upp är att toaletten måste fungera utan anslutning till vatten- och avloppsystem. Den kan heller inte förlita sig på elnätet utan måste vara självförsörjande.

Exakt hur den mikrovågsbaserade toaletten från Delft klarar det sista kravet framgår inte av pressmeddelandet. Någon form av batteri lär krävas som tar hand om elen från bränslecellen.

Ytterligare ett krav på toaletten är att driften inte får kosta mer än 5 amerikanska cent per dag.

Totalt satsar stiftelsen 40 miljoner dollar på problemet och universitet i Delft är ett av åtta universitet som delar på anslaget.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus