Skriv ut
Kontraktstillverkaren Elcoteqs tre finska dotterbolag har ansökt om konkurs sedan det Luxemburgregistrerade moderbolaget inte längre kan stödja dem med nödvändigt kapital.
Kontraktstillverkaren Elcoteq har varit hårt pressat under flera år och den 22 juli ansökte moderbolaget om konkursskydd i Luxemburg sedan förhandlingarna med kreditgivarna strandat. Tanken var att finansbolaget Platinum Equity skulle gå in med ett större lån. Lånet skulle dock endast ge spå villkor att övriga långivare gick med på en omstruktureringsplan. Så blev dock inte fallet, och vissa av Elcoteqs bankkonton blockerades därför.

Den 5 augusti avgick därför företaget vd, Jouni Hartikainen, med omedelbar verkan (länk).

Nu tvingas alltså företagets tre finska dotterbolag Elcoteq Finland Oy, Elcoteq Lohja Oy and Elcoteq Design Center Oy, ansöka om konkurs sedan pengarna tagit slut. Beslutet berör cirka 100 av Elcoteqs 6800 anställda.
Kategori: Nyheter