Skriv ut
Regeringen satsar 495 miljoner kronor på utbyggnad av bredband i de delarna av Sveriges glesbygd där marknadsaktörerna inte bedömt det lönsamt att stå för utbyggnaden.
– Dessa pengar är en tydlig signal att bredband är en förutsättning för företagande och boende i hela landet, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

Pengarna ska fördelas över tre år. 375 miljoner kronor är reserverade för bredbandsutbyggnadsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet och 120 miljoner kronor ska gå till fortsatt kanalisationsstöd.

Regeringen menar att denna satsning bejakar det ofta förekommande lokala engagemanget i glesbygden.

– Det blir i många fall lokala utvecklingsgrupper som nu får möjlighet att påbörja eller fullfölja sin bredbandsutbyggnad, enligt pressmeddelandet.

Regeringen betonar att satsningen är tillfällig. Senare i höst planerar Anna-Karin Hatt att presentera regeringens nya nationella IT-strategi.

– Syftet med den är att fler i Sverige ska kunna dra nytta av digitaliseringen. En grundförutsättning är goda elektroniska kommunikationer, kommenterar Hatt.

Regeringen har tidigare satt målet att 90 procent av befolkningen i Sverige ska ha minst 100 Mbit/s bredband senast år 2020.
Kategori: Nyheter