Skriv ut
Igår tog Svenska Kraftnäts styrelse beslut om att högspänd likströmsteknik ska införas i det svenska stamnätet i och med att myndigheten investerar 7,3 miljarder kronor i kraftledningsprojektet Sydvästlänken. Länken är viktig inte minst för den framtida vindkraftsutbyggnaden.
Projektet Sydvästlänken är Svenska Kraftnäts största och enskilt viktigaste nätinvestering. Länken syftar till att förbättra elöverföringen till södra Sverige och mellan Sverige och Norge. Samtidigt blir den en viktig pusselbit inför den storskaliga utbyggnaden av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik.

Ett första inriktningsbeslut om Sydvästlänken togs redan 2008, men först igår tog myndighetens styrelse ett formellt beslut om att investera 7,3 miljarder kronor i utbyggnaden.

– Beslutet innebär en historisk satsning i infrastrukturen för el. Vi tar samtidigt ett viktigt tekniksteg genom att nu introducera högspänd likströmsteknik i stamnätet, säger Mikael Odenberg, Svenska Kraftnäts generaldirektör, i ett pressmeddelande.

För likströmsdelarna kommer en teknik, kallad HVDC VSC, att användas. Det finns idag två tekniker för HVDC (Voltage Source Converter). Den äldre bygger på tyristorer, medan den modernare kallad tvångskommutering bygger på IGBT-transistorer. Tvångskommuterade så kallade voltage source converters (VSC) utvecklades av ABB på 90-talet och har idag blivit en etablerad teknik.

Gårdagens beslut innebär att en likströmsledning ska byggas mellan Barkeryd i Nässjö kommun och Hurva i Eslövs kommun (södra grenen), medan en växelströmsledning byggs mellan Hallsberg och Barkeryd (norra grenen).