Skriv ut
Europeiska handelskammaren i Kina tycker att det beviljas för många patent i Kina på för lösa boliner. Landet får en lista på 52 rekommendationer som ska fostra ett bättre innovationsklimat, enligt Handelskammaren.
Europeiska handelskammaren i Kina är en sammanslutning av drygt 4000 europeiska företag med verksamhet i Kina. Bland dem finns Ericsson och ABB.
”Riktlinjer, praxis och andra åtgärder kring patent i Kina skadar sammantaget både kvaliteten på patent och innovationsklimatet i allmänhet”, skriver kammaren i sin rapport, som kan tankas hem här (pdf, 3,9 Mbyte).
 
Kammaren har gjort en analys av kvaliteten på kinesiska patent. Den europeiska patentsituationen har fungerat som referens.

Andelen avslagna patent är normal – den ligger i det europeiska spannet – högre än i Österrike men mindre än i Tyskland. Andelen invaliderade patent är som i Europa, eller lite lägre (med reservation för att det är en omtvistad siffra). Rapporten tror att siffran borde kunna vara högre om utvärderingen av anmälningar var mer noggrann.

Patent är relativt kortlivade i Kina, vilket är ett tecken på att de är av låg kvalitet, enligt rapporten Amerikanska, finska och tyska patent hålls aktiva i  11–12 år, japanska i 17 år, medan Kina ligger på bara upp till 4 år för inhemska patent och upp till 7 år för patent som tillhör ickekinesiska företag.

Kinapatent citeras enligt rapporten i genomsnitt mindre än patent i andra länder, vilket sägs vara ytterligare ett tecken på låg kvalitet.

Rapporten misstänker, utan att kunna bevisa det, att en stor andel av de kinesiska patenten är av låg kvalitet i den meningen att de tagits i ”illvilligt” syfte. Rapporten ger två exempel där kinesiska leverantörer tagit patent på detaljer i produkter de levererat till europeiska beställare, och sedan använt dessa patent mot den europeiska beställaren.

Slutligen tror rapporten att utländska företag skulle ansöka om fler patent – av hög kvalitet – om skyddet i Kina för intellektuella rättigheter var bättre – det sägs förekomma att företag tvekar om att föra in sin teknik i Kina av rädsla för intrång.

Den europeiska handelskammaren ger 52 rekommendationer till Kina för att komma tillrätta med problemen.

Förslag nummer 31 är att satsa mer på projekt i mindre skala än megaprojekt.  Förslag 11.3 är att se till att personal inte belönas för hur många patent de tar, utan för hur mycket deras innovationer bidrar till deras företags konkurrenskraft. Förslag nummer 37 är att göra det enklare att patentera växter och arvsmassa.

Kammaren hoppas få diskutera sina förslag med Kinas handelsminister och patentverket.
Kategori: Nyheter