JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

AcconeerKorta pulser vässar radarn

Extremt korta och identiska. Det är signum för de radarpulser som uppstartsbolaget Acconeer kan generera med sina InGaAs-kretsar. Tekniken ger bättre noggrannhet i både tankmätare och avbildande instrument som används för att till exempel inspektera rotorbladen i vindkraftverk.
Acconeer knoppades av från Lunds universitet för ungefär ett år sedan och baseras på forskning kring korta radarpulser på frekvenser över 60 GHz. Arbetet har utförts under ledning av professor Lars-Erik Wernersson.

– Mikael Egard och jag har disputerat på ämnet. Vi har designat och tillverkat de integrerade mikrovågskretsar i indiumgalliumarsenid och jobbar nu på att ta fram en komplett radarmodul, säger Mats Ärlelid på Acconeer.

Med kretsarna går det att skapa extremt korta mikrovågspulser på 100 ps eller mindre vilket ger ett mycket brett frekvensinnehåll. Dessutom ser alla pulser likadana ut, de är koherenta.

Det senare underlättar signalbehandlingen i mottagaren eftersom man vet exakt vad det är man letar efter.

AcconeerVanliga oscillatorer behöver ett antal perioder på sig för att svänga in på rätt frekvens och dessutom nå full amplitud. Acconeer kickar igång sin ”oscillator” med en strömspik vilket får den att nå rätt frekvens och full amplitud på under en period. Omvänt dör signalen ut väldigt snabbt när man stänger av den.

– Det är mer eller mindre en digital krets där man slår av och på pulserna med en signal som är hög eller låg, säger Mats Ärlelid.

Ytterligare en fördel med tekniken är att kretsen har väldigt låg effektförbrukning. Den drar inte någon ström när den inte genererar någon signal vilket passar bra för handhållna och batteridrivna instrument.

Uteffekten ligger för närvarande på 7 dBm vilket ger upp till femtio meters räckvidd förutsatt att antennerna har tillräckligt smala lober.

– Det är också en fördel med millimetervågsfrekvenser att man kan göra små antenner som har hög direktivitet.

Kretsarna kan användas i radarmoduler för en rad tillämpningar bland annat klassiska tankmätare. En tankmätare är i princip en radar som tittar ned i en tank och mäter avståndet till ytan för att sedan räkna ut volymen.

Acconeers teknik skulle förutom att minska energiförbrukningen även kunna bättra på noggrannheten.

En annan tillämpning är avbildande instrument för ickeförstörande testning. Det kan handla om inspektion av kompositmaterial, till exempel sandwichmaterial där man har en lätt kärna som bakats in med glasfiber och epoxi på fram- och baksidan. Tekniken används bland annat vid båtbyggen men också i rotorbladen till vindkraftverk.

– Man behöver testa bladen med jämna mellanrum och där skulle vår teknik kunna användas, säger Mats Ärlelid.

Ytterligare en tillämpning är korthållskommunikation med hög bithastighet. Som en del av doktorandarbetet har man visat att det går att överföra 12,5 Gbit/s i en 60 GHz-länk.

Acconeer har kretsar framme men ännu inget färdigt system. Tanken är inte heller att bli en systemleverantör utan att fungera som underleverantör.

– Vi har kontakt med potentiella kunder som vi hoppas ska utveckla system baserade på våra kretsar.

Verksamheten har hittills finansierats med pengar från Vinnovas program Vinn-Nu, från SSF:s pilotprogram och Lunds universitets innovationssystem.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus