Skriv ut
MicromaxIndiens konkurrensverk:

Ericsson missbrukar nyckelpatent

Ericsson borde ta samma licensavgift för en hundradollarsmobil som för en tusendollarsmobil, om inte den patenterade tekniken förklarar mobilens högre värde. Det hävdar det indiska konkurrensverket och ställer sig därmed preliminärt på den indiska mobiltillverkaren Micromax sida i en pågående patenttvist.
Tvisten mellan Ericsson och Micromax gäller nyckelpatent som krävs för att implementera GSM.

I normala fall kan patentägare sätta sina egna priser eller exempelvis helt vägra att licensera. Men vad gäller nyckelpatent (standards essential patents, SEP) är friheten att leka med licensavgifterna beskuren – villkoren ska vara rättvisa, rimliga och ickediskriminerande (Fair reasonable and non-discriminatory, Frand).

Här är Ericssons nota till Micromax för olika typer av mobiltelefoner och pekplattor. Micromax betalar dessa avgifter preliminärt:
  • GSM: 1,25 procent av försäljningspriset
  • GPRS: 1,75 procent av försäljningspriset
  • Edge: 2 procent av försäljningspriset
  • WCDMA/HSPA: 2 procent av säljpriset
  • Donglar: 1,50 dollar per dongel
Konflikten inleddes 2009 med att Ericsson krävde mobiltillverkaren Micromax på licensavgifter för Ericssons GSM-patent. I mars i år gick Ericsson vidare och stämde Micromax för intrång på åtta GSM-nyckelpatent och en domare beslutade att Micromax skulle betala licensavgifter för patenten i avvaktan på tvistens lösning.

Micromax har nu beklagat sig inför konkurrensverket att licensavgifterna är orimligt höga. Dessutom finns möjligheten att de är diskriminerande eftersom Ericsson vägrar avslöja vilka avgifter andra mobiltillverkare betalar.

Micromax hävdar att det är orimligt att en licensavgift är en procentandel av försäljningspriset på en telefon, eftersom skillnaden i pris mellan telefonerna inte har någonting med den patenterade tekniken att göra.

Det indiska konkurrensverket instämmer och skriver att Ericssons agerande mot Micromax är diskriminerande och står i strid med Frandvillkoren.

Uttalandet är preliminärt, och nu ska konkurrensverket göra en noggrannare undersökning som eventuellt – skriver konkurrensverket – kan anlända till andra slutsatser.

Ericsson säger i ett pressmeddelande idag att det flera gånger försökt teckna skäliga licensavtal med Micromax. Företaget lovar också att samarbeta fullt ut med konkurrensverket i utredningen.

Ericsson har sedan länge själv slutat tillverka mobiler, men patenten lever kvar och företaget fortsätter att ta in avgifter på dessa. Därmed har Ericsson anklagats av Samsung för att bete sig som ett patenttroll – patentägare utan egen tillverkning – inom telefonområdet.