Skriv ut
Energimyndigheten utlyser nu 65 miljoner kronor inom Batterifordonsprogrammet. Alla som tänker söka uppmanas att söka samarbetspartners i Kina, Japan, Sydkorea och USA.
Här är de fem mest angelägna forskningsområdena för just denna utlysning.

• Vilka förutsättningar krävs för att det ska vara aktuellt med ett andra liv, återanvändning, för celler, batterier eller batterisystem för framdrivning?

• Hur påverkar utformningen av batterisystem återvinnings- och återanvändbarheten?

• Bygga en vetenskaplig grund för insamlings- och återvinningsmål för batterier. Vad är energi- och miljömässigt, strategiskt, tekniskt och ekonomiskt motiverat?

• Batterisystem, optimal användning av celler och förenklingspotential på systemnivå avseende vitt skilda krav på effekt-, energi- och livslängsprestanda i olika fordonsapplikationer.

• Nästa generation batteriteknik med relevans för transportsystemet.

Sista ansökningsdag är den 25 mars.

Länk till ansökan.
Kategori: Nyheter