Skriv ut
Ökad orderingång, högre omsättning, förbättrat rörelseresultat och mer pengar kvar efter skatt. Maskritar- och ytmonteringsföretaget Mycronics siffror för årets tredje är klart bättre än i fjol.
Omsättningen ökade till 338,0 miljoner kronor för tredje kvartalet i år från 219,9 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Rörelsemarginalen förbättrades från 4 procent till 11 procent och resultatet per aktie blev 0,31 kronor mot noll kronor i fjol.

Även om kvartalsrapporten är munter läsning påpekar företagets vd och koncernchef Lena Olving att det är tvära kast när det gäller försäljningen av de mycket dyra maskritarna. Hon har därför låtit bli att skruva prognosen för helåret, omsättning för 2014 förväntas precis som tidigare landa runt 1,2 miljarder kronor vilket är samma nivå som de senaste åren.

Hittills i år har företaget sålt sju maskritare varav två för avancerade bildskärmstillämpningar, två för halvledartillämpningar och tre för tillämpningar inom olika segment av marknaden för elektronisk kapsling.

Det senare ska dock inte tolkas som att de nya så kallade LDI-ritarna, som utvecklats tillsammans med Intel, står inför något genombrott. Företaget skriver ”Den långsamma utvecklingstakten av marknadens prestandakrav gör dock att kunderna avvaktar med att investera i företagets LDI-teknologi. Mycronics fokus kommer i närtid att ligga på att underhålla system i fält till dess att industrins prestandakrav nått en punkt som motiverar investeringar i ny teknologi.

Tittar man istället på den del av företaget som var Mydata, det vill säga ytmontering och lodpastadispensering, ökade orderingången med 29 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Omsättningen landade på 205,1 miljoner kronor. Även om prognoserna för både halvledar- och elektroniktillverkning pekar svagt uppåt vill ledningen inte ge någon prognos för resten av året. En positiv signal är dock den förbättrade lodpastaryckaren MY600 som lanserades i början av maj. Den är 50 procent snabbare än föregångaren vilket breddar kundbasen.
Kategori: Nyheter