Skriv ut

95 miljoner till norsk impulsradar

Den kan användas för att se genom väggar, för att mäta snödjup, hitta jordbävningsoffer eller övervaka andningen hos spädbarn. Norska Noveldas impulsradar kallad XeThru har många potentiella användningsområden och har nu dragit in pengar för kommersialisering från den norska statens riskkapitalbolag Investinor.
Novelda knoppades av för tio år sedan från universitet i Oslo för att kommersialisera forskning kring impulsradarteknik. En impulsradar skickar ut en mycket kort puls vilket skapar en elektromagnetisk våg med mycket stort frekvensinnehåll. Tekniken går ofta under förkortningen UWB, Ultra Wide Band. I Noveldas fall ligger pulslängden runt 1 ns vilket ger ett frekvensinnehåll på flera gigahertz.

Olika material har olika utbredningshastighet för de elektromagnetiska vågorna så beroende på tillämpning får man skräddarsy frekvensinnehållet. Novelda har därför två modeller med frekvensband från 0,6 GHz upp till 10,4 GHz.

Räckvidden är upp till 30 meter och noggrannheten i mätningarna kan bli så bra som någon millimeter.

Sändare och mottagare är integrerade i en CMOS-krets som ansluts till två antenner, en för sändning och en för mottagning. Den mottagna signalen samplas med 512 punkter som sedan medelvärdesbildas med äldre sampel. Resultatet blir att man kan se reflexer som annars ligger under brusgolvet.

Effektförbrukningen är extremt låg – under 120 mW i aktivt läge och 27 mW i viloläge.

En av pilotkunderna är svenska Cincide som utvecklar en räddningsradar kallad Human Finder. Det bärbara radarsystem kan upptäcka människor som blivit begravda i rasmassor efter jordbävningar och andra katastrofer. Radarsystemet är inte större än en attachéväska och ska väga högst fem kilo som färdig produkt (länk).
Kategori: Nyheter