Skriv ut

Bluetooth vill nätverka

Redan nästa år kan Bluetoothenheter komma att koppla upp sig i meshnätverk där meddelandena hoppar från enhet till enhet innan de når mottagaren. Nackdelen är en ökad energiförbrukning.
Nätverk av meshtyp har fantastiska möjligheter att öka räckvidden men i praktiken är det få som använder tekniken eftersom den kräver att alla enheter måste ligga och lyssna efter meddelanden som de ska vidarebefordra. Och att lyssna drar i många fall lika mycket ström som att skicka data.

Hur Bluetooth ska tackla det här är inte klart men intresset från medlemmarna verkar i varje fall vara stort, över 80 företag har anmält sig till den grupp inom Bluetooth som ska arbeta med den nya mesh-varianten.

Redan nästa år ska den vara klar. Det handlar inte om ny hårdvara utan ett lager (profil) som ligger ovanpå protokollstacken och ska ska fungera även med de existerande standarderna 4.0 och 4.2.

Att intresseorganisationen vill standardisera en mesh-profil visar att intresset är stort. Redan nu finns proprietära varianter från bland annat CSR och Zuli. Och de potentiella användningsområdena är många, från styrning av belysning och kraftnät till att hålla koll på prylar och i säkerhetstillämpningar.
Kategori: Nyheter