Skriv ut
Från och med slutet av augusti kan du ansöka om pengar från Energimyndighetens program Energieffektiva fordon med inriktning på hållbara och fossiloberoende fordon. Detta är den första utlysningen, som kommer att bli årlig.
Målet med programmet är  fossiloberoende och radikalt energieffektivare lätta och tunga fordon. Programmet handlar om akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även andra typer av fordon som arbetsmaskiner omfattas.

Energimyndigheten ger följande exempel på ämnen och frågeställningar:
Sista ansökningsdag är den 7 oktober.

Källa: Energimyndigheten
Kategori: Nyheter