Skriv ut
Kontraktstillverkaren Hanza mekaniktillverkning delas upp i två divisioner: Light Mechanics och Heavy Mechanics – där Emöke Sogenbits, närmast från Flir, blir chef för den förstnämnda. Elektroniktillverkningen berörs inte av omorganisationen.
Hanza arbetar med två affärsområden: affärsutveckling och tillverkning, där det sistnämnda delas upp i mekanik och elektronik i kvartalsrapporteringen.

Nu omorganiserar företaget för att effektivisera. Dels delas mekaniktillverkningen i två organisatoriska delar, dels skapas en central avdelning, Business Solutions, som fokuserar på projektförsäljning, större kunder och mer omfattande samarbeten.

Som chef för Light Mechanics har företaget rekryterat Emöke Sogenbits från Flir, och med tidigare erfarenhet från Enics, medan Mikko Leidén från nyköpta Metalliset får chefsposten på Heavy Mechanics.

Det var i juli i år som Hanza expanderade kraftigt inom metallbearbetning genom köpet av finländska Metalliset, som tidigare omsatte cirka 375 miljoner kronor (länk).

Thomas Lindström, som tidigare lett Hanzas försäljning, blir chef för den nya avdelningen Business Solutions. Han kvarstår även som vice vd för Hanza.

Gerd Levin-Nygren blir kvar som chef för Hanza Electronics.
Kategori: Nyheter