Skriv ut
Den 22 oktober kör Elsäkerhetsverket en heldag om hur förändringarna i de tre direktiven påverkar dig som tillverkare, importör eller återförsäljare.
Våren 2014 uppdaterade EU åtta direktiv, däribland EMC-direktivet.

Inga gränsvärden höjdes och inga nya produkter togs med. ­Förändringar­na handlade i stället om förtydliganden, som att importörer och distributörer omfattas. Vidare ska kriterierna för hur testhusen får sin ackreditering ­liksom hur marknads­kontrollen utförs bli likartade i alla länder. Förändringarna träder i kraft den 20 april 2016 (länk).

Den 22 oktober ordnar Elsäkerhetsverket en heldag i Stockholm om  LVD-, EMC- och ATEX-direktiven. Där informerar man om de nya lagkraven och hur de kan påverka dig och din verksamhet.

Mer information och anmälan finns här: (länk)
Kategori: Nyheter