Skriv ut

När datanätet blir livsfarligt

I takt med att det blir möjligt att distribuera allt högre effekter via datanätet ökar också riskerna för personskador eftersom datanät saknar de skyddsmekanismer som finns i det vanliga elnätet. En standard för hur man ska installera Power-over-Ethernet på ett säkert sätt är under utarbetande.
Förslaget innehåller krav på separation och spänningsbegränsning, det specificerar också vilka kabelkategorier som kan komma ifråga.

Samtidigt kommer krav på de apparater som matar ut ström på kablarna. Det är viktigt att de har tillförlitliga anordningar som begränsar strömmen, både för att förhindra att ledningarna överbelastas av för många eller för kraftiga förbrukare och för att kunna hantera en eventuell kortslutning. I vanliga elsystem hanteras dessa problem av säkringar och dvärgbrytare.

Det nya förslaget hänvisar till stor del till den internationella standarden ISO/IEC 11801-1, som med vissa ändringar antagits som europeisk standard och som SEK Svensk Elstandard fastställt som svensk standard med beteckningen SS-EN 50173-1.

Förslaget har beteckningen 64/2067/NP och kan fram till den 13 november beställas från SEK Svensk Elstandard utan kostnad (länk).
Kategori: Nyheter