Skriv ut
År 2025 kommer tysk vindkraft att kunna blåsa över Sverige, och svensk vattenkraft skölja över Tyskland. En ny likströmsförbindelse ska stärka den gemensamma europeiska elmarknaden.
Ett samarbetsavtal tecknades idag mellan Svenska kraftnät och 50Hertz om att bygga Hansa Powerbridge. Avsiktsavtalet för förbindelsen tecknades redan i mars 2014. Nu går projektet in i en mer detaljerad planering.

Förbindelsen blir ca 30 mil lång och länkar samman tyska Mecklenburg-Western med södra Sverige. Kapaciteten i förbindelsen blir 700 MW och den väntas tas i drift 2025.

– Projektet är ett viktigt steg i arbetet mot en gemensam europeisk elmarknad, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

– Det stärker försörjningssäkerheten i båda länderna och ökar effektiviteten i och med möjligheten att dra nytta av produktionen av förnybar el ytterligare, allt till nytta för såväl svenska och tyska elkunder som Europa som helhet

En genomförbarhetsstudie visade att det fanns konkret nytta för båda länderna och för Europa i projektet: svensk elmarknad kan ta del av överskottsel från vindkraft i nordöstra Tyskland och svensk vattenkraft kan komma tyska marknaden tillgodo när vindproduktionen där är låg.

– Med Hansa PowerBridge kan vi etablera en väl fungerande långdistansförbindelse från Skandinavien via nordöstra till södra Tyskland och därmed bidra till Europas utveckling mot en större andel förnybar elproduktion, säger Boris Schucht, vd på 50Hertz.

Möjligheten att utvidga kapaciteten kan komma att övervägas i framtiden.
Kategori: Nyheter