Skriv ut

kvinnokod

Kvinnor är bättre programmerare men undervärderas

En studie omfattande 1,4 miljoner programmerare visar att källkod producerad av kvinnor värderas högre – i alla fall om det inte framgår att de är kvinnor.

Studenter på universitetet i Cal Poly San Luis Obispo och North Carolina State University har grävt ner sig den stora källkodsdatabasen Github, som är en samordningsplats för en stor mängd utvecklingsprojekt – 12 miljoner medlemmar arbetar där med 31 miljoner projekt och delprojekt.  

Forskarna letade efter tecken på könsdiskriminering och gav sig in i studien med en förväntan om att kvinnors insatser skulle vara undervärderade, eftersom detta gäller inom andra områden i arbetslivet.

kvinnokod Bidrag skrivna i vart och ett av de tio största programspråken på Github godkänns oftare om bidragsgivaren är kvinna.
q
Om könet på bidragsgivaren avslöjas i hens Github-profil, accepteras en större andel bidrag från män.

Till forskarnas förvåning upptäckte de att bidrag från kvinnor tvärtom värderades snäppet högre. Sannolikheten att ditt ändringsförslag till ett projekt accepteras är högre om du är kvinna – 78,6 procent mot 74,6 procent för män.

Forskarna betade sig igenom hypotes efter hypotes om vad skillnaden kunde bestå i – kanske kvinnor bidrog med enklare kod? De kanske gjorde mindre ändringar? De kanske använde enklare programspråk? De kanske var duktigare på att bidra med ändringar som faktiskt var efterfrågade?

Till slut drog forskarna slutsatsen att kvinnorna på Github helt enkelt var skickligare programmerare. Kanske har kvinnorna på Github bättre utbildning? Eller kanske sållas de fram ur en hårdare konkurrens – de manliga medlemmarna är 20 gånger fler. Forskarna vet inte.

Men de upptäckte också någonting annat. En av hypoteserna var att kvinnors förslag accepterades oftare av ren artighet, just för att de var kvinnor.

Men så var det inte. Det var tvärtom. Forskarna delade upp kvinnor och män i två grupper beroende på om det framgick av deras information på Github om de var män eller kvinnor. Då sjönk andelen accepterade bidrag från kvinnor.

Särskilt mycket gällde detta bland dem som inte tillhörde en väletablerad grupp bidragsgivare. I den gruppen accepterades bidrag från män med högre sannolikhet än bidrag från kvinnor, när könet framgick av Github-signaturen, men som förut tvärtom när könet var dolt.

Forskarna kartlade vilka kön bidragsgivarna hade bland annat genom att titta på deras namn och genom att söka sig vidare från de kontaktuppgifter som medlemmen uppgett.

Här kan du läsa studenternas rapport, som inte är förhandsgranskad eller publicerad (länk).

Kategori: Nyheter