Skriv ut

IoTSpikar öppen plattform för IoT

Fem företag – Advantech, Arm, Bosch Sensortec, Sensirion och Texas Instruments – ska samarbeta kring utvecklingen av en öppen sensorplattform, M2.COM. Företagen vill därmed skapa en branschstandard för framtida IoT-tillämpningar.

Syftet med en öppen plattform för sensorer och sensornoder är att bana väg för en mängd olika IoT-tillämpningar. Utvecklare ska i framtiden inte behöva vara experter på radiolänkar och att tillföra intelligens. Idén är istället att de ska kunna koncentrera sig på sin egen sensorhårdvara och tillämpning. Konceptet ska därför vara modulärt, kunna integreras i ett tajt format och framförallt vara standardiserat.

Formfaktorn som valts är 2230 M.2 (M.2 är före detta NGFF, "Next-Generation Form Factor”), där kortet har längden 30 mm och bredden 22 mm och kantkontakterna är av standardtyp. För styrning och data har kortet gränssnitt såsom  USB, PWM, SDIO, I2C, I2S, UART, GPIO, SPI, och ADC. Plattformen är uppbyggd kring Texas Instruments energisnåla wifiprocessor CC3200.

– Ett av de största hindren för att IoT-relevanta sensorenheter idag ska få en snabb tillväxt är bristen på en allmänt antagen öppen plattform. Vi tror att genom samarbete mellan dessa partners kommer M2.COM att bli en starkt drivkraft för sensorer inom IoT, säger Jeanne Forget, marknadsansvarig på Bosch Sensortec i ett pressmeddelande.

Bosch Sensortec är världens största tillverkare av mems, däribland memssensorer.

Kategori: Nyheter