Skriv ut

Tyskland, USA och Kina har var för sig gjort försök att ta fram arkitekturmodeller för digitaliseringen av industrin, populärt kallat Industri 4.0. Utgående från dessa kan man se vilka standarder som behövs, skriver Svensk Elstandard, SEK.

Med hjälp av modellerna går det att ta fram användningsfall där man kan se vilka delar i arkitekturen som berörs och därmed också vilka gränssnitt som behöver definieras och var det kan behövas för standarder.

Den tyska modellen kallad Rami 4.0 liknar en kub. Den har sex nivåer från värld till produkt plus fyra positioner i den värdekedja som beskriver produktens liv.

Den kinesiska modellen för ”intelligent manufacturing” liknar på många sätt den tyska, skriver SEK.

Den amerikanska modellen visar utöver fabriken i fyra nivåer, tre olika livscykelpilar som hänger samman med tillverkningen av en produkt. Det är produktens egen livscykel, den affärsmässiga livscykeln och en livscykel som är förknippad med produktionsanläggningen.

Den amerikanska modellen omfattar alltså fler aktörer och aspekter, medan de båda andra utförligare beskriver själva produktionssystemet, skriver SEK.

I arbetet med modellerna har man också försökt identifiera vilka standarder som finns idag, eller som är på gång. Bland dem man funnit finns internationella standarder från ISO och, i synnerhet, från IEC, framförallt från IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation.

Svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer kan delta i, och bidra till, arbetet i IEC TC 65 genom den tekniska kommittén SEK TK 65 inom SEK Svensk Elstandard (länk).

Bland de internationella standarder som identifierats för de tre modellerna märks IEC 61512 om satsstyrning, IEC 62264 om integrering av processtyrning och affärssystem (”MES”) och de pågående projekten IEC 62832 om den digitala fabriken och IEC 62890 om livscykelhantering för automationsutrustning.

Kategori: Nyheter