Skriv ut

Vill du bidra med idéer till hur en europeisk standard för kontaktdon för automatisk laddning av tunga fordon, till exempel elbussar, ska utformas är det dags att agera. Nu drar arbetet igång och  svenska företag, organisationer och myndigheter är välkomna att delta.

Syftet är att specificera kontaktdonsgränssnitt för laddning av elfordon som har en anordning för automatisk anslutning.

Det nystartade projektet omfattar förutom kontaktdonsgränssnittet även placeringen på fordonet, lägesdetektering och toleranser. Det sistnämnda handlar främst om kontaktens toleranser och inte nödvändigtvis om toleranser för fordonets placering, eftersom det i framtiden kan bli föremål för konkurrens på marknaden.

Annat som ingår är exempelvis säkerhet, miljötålighet, slitstyrka, villkor för spänning och ström samt beskrivning av kontaktyper och kontaktarrangemang.

Svenska företag, organisationer och myndigheter som vill bidra med kunskap och påverka standarden kan delta genom den tekniska kommittén SEK TK 23, organiserad av SEK Svensk Elstandard, svensk standardiseringsorganisation för elområdet och den svenska medlemmen i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC.

Här kan du hitta mer information från SEK TK 23 (länk).

Kategori: Nyheter