Skriv ut

Europeiska kommissionen investerar 48 miljoner kronor i ett  forsknings- och innovationsprojekt för att höja säkerheten i kärnkraftverk. Chalmers leder projekter som har 17 europeiska medlemmar, två japanska och en amerikansk.

Målet är att kunna hitta störningar i kärnreaktorer under drift på ett tidigt stadium. 

Projektet finansieras av EU-programmet Horisont 2020. Medlemmarna är akademiska forskargrupper, forskningsinstitut, tekniska supportorganisationer och kärnkraftsföretag.

Projektet har också en rådgivande grupp av slutanvändare – bland dem det svenska kärnkraftverket Ringhals – som ska se till att forskningen utförs i linje med kärnkraftsindustrins behov.

Pengarna sprids ut under fyra år i projektet, som heter Cortex. Professor Christophe Demazière och docent Paolo Vinai på institutionen för fysik sköter Chalmers åtaganden i projektet.

KÄLLA: Chalmers

Kategori: Nyheter