Skriv ut

I Sverige står belysning för en betydande elanvändning. Därför vill Energimyndigheten uppmuntra utvecklingen av energieffektiv belysning och nya tekniska systemlösningar genom ett nytt forskningsprogram med 50 miljoner kronor i potten.

Forskningsprogrammet EELYS – Energieffektivisering inom belysningsområdet – löper över fem år med start i år. Bakom utlysningen står Energimyndigheten, som planerar att genomföra minst en utlysning per år så länge det finns medel kvar att fördela.

Målet är att EELYS ska bidra till att:

• Svenska forskare är internationellt erkända och bidrar till att utveckla kunskapsfronten.

• Svenska företag utvecklar funktionella och resurseffektiva belysningssystem som skapar teknisk och ekonomisk framgång samt bidrar till svenska exportmöjligheter.

• Svenska företag, akademi, institut och offentlig sektor samverkar effektivt så att ny teknik utvecklas, utvärderas och används.

• En större andel användare har tillgång till belysningslösningar som är ändamålsenliga, behovsstyrda och som i möjligaste mån samspelar med dagsljuset.

• Belysningen tillverkas med en minimal åtgång av resurser och med metoder fria från farliga ämnen och alla ingående material går att återanvända eller återvinna.

• Nya belysningslösningar bidrar till god funktionalitet och välbefinnande i de miljöer där de används.

Den första utlysningen inom programmet kommer att publiceras på Energimyndighetens hemsida inom kort.

 

 

Kategori: Nyheter