Skriv ut

Forskningsprojektet 5GCAR, som ska koppla upp fordon till andra fordon och till omgivningen, är ett av de 21 projekt som beviljats finansiering av EU inom ramen för fas två av unionens forskningssatsning på 5G. Ericsson leder konsortiet där bland annat operatören Orange och biltillverkarna PSA och Volvo ingår.

V2X är en förhållandevis ny akronym att lägga på minnet. Den ska utläsas vehicle-to-everything och innebär att fordonen kan kommunicera med varandra och med omgivningen för att i realtid hämta information om exempelvis väglaget och trafiksituationen. I Ericssons värld sker det med 5G men det finns andra alternativ som exempelvis wifi som har en speciell version för just fordon, kallad 802.11p.

Totalt hade det kommit in 101 ansökningar till fas två av forskningsprogrammet 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP) som drivs gemensamt av EU-kommissionen och industrin. 21 projekt beviljades finansiering och får dela på 154 miljoner euro från EU. Industrin ska bidra med lika mycket. 

5GCAR kommer att pågå i två år från juni i år till maj 2019 och har en budget på 8 miljoner euro. Förutom Ericsson deltar Bosch, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Chalmers, Huawei, King's College London, Marben, Nokia, Orange, PSA group, Sequans, Viscoda och Volvo Cars. 

Mer om projektet finns här: (länk).

Kategori: Nyheter