Skriv ut

Superkondensatorer i papper kan bli ett energilagringsalternativ i framtida bilar. De är miljövänliga och kan dessutom bli 90 procent billigare att tillverka än dagens kommersiella superkondensatorer, enligt en ny avhandling från Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network.

– Om vår forskning kan bidra till att sänka kostnader och dessutom skapa förutsättningar för nya lösningar när det gäller energilagring så vore det ju jättebra ur miljösynpunkt, säger Britta Andres, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Britta Andres står bakom avhandlingen som föreslår material, produktionstekniker och konceptförbättringar som gör det möjligt att rejält sänka kostnaderna vid tillverkning av superkondensatorer – en energilagringsenhet som delvis kan ersätta batterier. Exempelvis skulle de kunna ersätta delar av de dyra och stora batterierna som idag stoppas in i elbilar.

Studierna visar att pappersbaserade superkondensatorer är ett mycket lovande alternativ på energimarknaden. Dagens batterier och superkondensatorer innehåller ofta dyra, sällsynta eller giftiga material.

Superkondensatorerna från Mittuniversitetet använder enbart papper, grafit och saltvatten. Papper används som separator mellan elektroder samt som substrat vid elektrodbestrykning. Grafit används som aktivt elektrodmaterial och saltvatten fungerar som elektrolyt.

Enligt forskarna har de även hög effekttäthet.

– Vi har dessutom hittat en unik metod och använder micro- och nanocellulosa från träfibrer som bindemedel. Cellulosa ökar dispersionsstabiliteten och förbättrar den mekaniska stabiliteten och de elektriska egenskaperna i elektroderna. Microfibrillerad cellulosa ger de bästa egenskaperna för superkondensatorerna, säger Britta Andres.

Britta Andres presenterar sin avhandling på fredag, den 8 september,vid Mittuniversitetet i Sundsvall.