Skriv ut

Vi har 223 robotar per 10 000 arbetare i Sverige medan genomsnittet internationellt ligger på 74. Siffrorna är för år 2016 och innebär en ökning från 2015 när den låg på 66 stycken, visar statistik från branschorganisationen International Federation of Robotics.

Överlägsen etta är Sydkorea med 631 robotar per 10 000 arbetare. Tvåa kommer Singapore med 488 och trea Tyskland med 309 vilket bara är aningen mer än Japans 303. Steget till Sverige är relativt stort, 223. Därefter följer Danmark med 211 och USA med 189.

Tittar man istället geografiskt leder Europa med 99 robotar per 10 000 arbetare före Amerika med 84 och Asien med 63. Samtidigt investeras det mer i robotar i Asien än i resten av världen, antalet har ökat med 9 procent per år de senaste sex åren. Motsvarande siffra för Amerika är 7 procent medan den i Europa låg på 5 procent.

Historiskt har robotar varit synonymt med inburade instrirobotar som varit farliga för människor. I dag sker den största tillväxten inom kollaborativa robotar, det vill säga robotar som kan arbeta sida vid sida med människor utan att skada dem.  
 

Kategori: Nyheter