Skriv ut

Svenska statsägda Teracom ska täcka hela Danmark med ett Lorawan-nät för IoT-tillämpningar.

Teracom driver idag de danska nationella radio- och tevemasterna och kan använda den infrastrukturen för att rulla ut Lorawan.

Martin Løbel

– Vi har under en tid noggrant följt utvecklingen på IoT-marknaden och ser nu en klart ökande aktivitet, bland annat pilotprojekt i flera kommuner, säger Martin Løbel, direktör för Teracom i Danmark.

Teracom ska täcka Köpenhamn inom en månad. Om basstationerna placeras väl ska 2–4 stycken räcka för att täcka hela huvudstaden, med räckvidder på basstationerna på 3–4 mil. Därefter förväntar sig Teracom snabbt bli rikstäckande.

Sigfox har yttäckande IoT-nät i Danmark med sin smalbandsteknik, och tidigare i år inledde danska teleoperatören TDC en uppgradering av sitt rikstäckande LTE-nät till NB-IoT.    

Flera kommuner och energibolag har redan börjat etablera egna Lora-nät. Dem försöker Teracom integrera till ett gemensamt nät.

Källa: Halberd Bastion och Ingeniøren

Kategori: Nyheter