Skriv ut

För tre år sedan köpte den amerikanska testjätten Teradyne danska Universal Robots, som utvecklar och tillverkar kollaborativa robotar. Nu får den sällskap av likaledes danska Mir som utvecklar och säljer en autonom och kollaborativ robot. 

Medan UR:s robot precis som bland annat ABB:s Yumi står stilla när den jobbar, åker Mirs robot runt och transporterar exempelvis delar som andra robotar behöver för tillverkningen. Roboten kan lasta upp till 200 kg och dra 500 kg.

Den Bostonbaserade testgiganten Teradyne betalar 148 miljoner dollar för Mir (Mobile Industrial Robots), plus att det kan tillkomma 124 miljoner dollar år 2020 om vissa villkor uppfylls.

Teradyne köpte UR i maj 2015 för 285 miljoner dollar plus en tilläggsköpeskilling på 65 miljoner dollar som kan falla ut i år, återigen om  vissa villkor uppfylls.

Mir grundades så sent som år 2013 och omsatte 77,5 miljoner danska kronor i fjol, med plus på sista raden. För innevarande år förväntas omsättningen dubbleras samtidigt som antalet anställda ska öka från 65 till cirka 120.

Kategori: Nyheter