Skriv ut

En miljard kronor till testbäddar i offentlig verksamhet. Det lovar Vinnova. Satsningen ska göra Sverige till en internationellt attraktiv testmarknad.

Planen är att Vinnova under de kommande tio åren ska satsa 100 miljoner kronor årligen på ett nytt testbäddsprogram.

I ett första steg satsar myndigheten 60 miljoner i en utlysning som riktar sig till offentliga aktörer som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för test och utveckling.

Det kan handla om exempelvis sjukvården, skolan eller kollektivtrafiken. Företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor och andra ska där kunna utveckla och testa idéer i verkliga eller verklighetsnära miljöer.

Satsningen är en del i regeringens initiativ Testbädd Sverige, som syftar till att nya idéer och lösningar ska testas i Sverige. En testbädd är här likställd med en test- och demonstrationsmiljö.

Kategori: Nyheter