Skriv ut

Tillväxtverket har fått i uppdrag att underlätta för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Staten öronmärker 20 miljoner kronor för detta fram till och med 2019.

– Svensk industri fortsätter att investera tungt i Sverige och många företag flyttar också hem produktion hit igen. Detta är en utveckling som jag vill stödja, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister i ett pressmeddelande.

Ambitionen är att göra det enklare för produktutvecklande företag att hitta industriföretag i Sverige som kan tillverka deras produkter. Det gäller både företag som har eller håller på att utveckla en produkt som de vill tillverka.

– Så slipper de förlägga produktionen på andra sidan jorden, säger Mikael Damberg i pressmeddelandet.

Tillväxtverket ska använda pengarna för att:
• Sprida kunskapen hos innovativa företag om möjligheterna i Sverige för tillverkning av prototyper, pilotserier och i full skala.
• Utveckla matchning som kopplar ihop aktörer som har produktidéer eller prototyper med aktörer som kan erbjuda relevant tillverkningskapacitet.
• Öka möjligheter till rådgivning kring val av produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller prototyper.

Uppgiften är framförallt att fördela medel till projekt som kan främja de nämnda delmålen.

Inledningsvis ska även en kartläggning göras av befintliga initiativ, för att lyfta fram eller matcha utbud och efterfrågan på tillverkningskapacitet.

Tillväxtverket får totalt 20 miljoner för 2018 och 2019, därefter ske en slutredovisning ske senast den sista april 2020.

 

Kategori: Nyheter