Skriv ut

Den internationella standarden för ekodesign väntas bli klar om ungefär ett år och ska innehålla principer, fordringar och vägledning för miljömedveten konstruktion av alla typer av produkter, inklusive tjänster. Förslaget är nu ute på remiss.

Standarden har ett livscykelperspektiv och innehåller krav och vägledning för hur man gör miljömedveten konstruktion och utveckling. Förslaget har tagits fram i samarbete mellan de två internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO och bygger vidare på standarden IEC 62430 för miljömedveten konstruktion av elektriska och elektroniska produkter.

Den standarden kom år 2009 och är också antagen som europeisk standard. Sedan 2010 har den gällt som svensk standard SS-EN 62430.

Som brukligt med remisser på standardförslag är även det här öppet för synpunkter från alla. Förslaget, betecknat 111/484/CDV, finns här (länk). Där framgår också hur förslaget kan beställas kostnadsfritt.

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området.

Kategori: Nyheter