Skriv ut

Kista Science City vill råda bot på bristen på lämpliga miljöer för fälttester av drönare. De blir allt vanligare och kan lösa uppgifter som att leverera paket, sköta övervakning och dokumentera olika saker, men också användas vid byggen och av räddningstjänsten.

Vinnova har gett Kista Science City och IQ Samhällsbyggnad pengar för att genomföra en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet.

Förstudien görs tillsammans med offentlig sektor, industri, akademi och civilsamhälle, som därigenom ges möjlighet att påverka vad testbädden kan innehålla och hur den ska fungera.

Målet med Urban Drone Testbed är att bidra till den hållbara och uppkopplade staden genom att skapa förutsättningar för helt nya säkra tjänster och affärsområden, där drönare blir en naturlig del av stadsmiljön, skriver Kista Science City i ett pressmeddelande.

Förstudien ska vara klar den 30 juni 2019 och landa i en fullskalig genomförandeansökan.

 

Kategori: Nyheter