Skriv ut

Det kommer att investeras i datacenter i de nordiska länderna för mellan två och 4,3 miljarder euro per år fram till år 2025. Det visar en ny rapport framtagen på uppdrag av nordiska ministerrådet.

I rapporten “Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages” jämförs attraktionskraften för investeringar i Norden med den så kallade FLAP-D regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin) som står för lejonparten av den europeiska datacentermarknaden. Bakgrunden är den explosionsartade ökningen av datavolymer globalt och utmaningen med att leverera storskaliga och hållbara digitala lösningar.

De nordiska ländernas fem viktigaste och gemensamma fördelar är hög andel förnybar energi, pålitliga elnät, låga energikostnader, stabilt politiskt klimat och korta ledtider till marknaden tack vare ett bra affärsklimat.  

Nordiska byggprojekt relaterat till datacenter kommer enligt rapporten att uppgå till 2-4,3 miljarder euro årligen fram till 2025. Detta motsvarar en installerad årlig kapacitet av 280-580 MW.

Samtidigt pågår arbete med flera internationella fiberkablar för att integrera Norden ännu bättre med omvärlden vilket skapar ett ännu starkare erbjudande.

Rapporten kan laddas ner här (länk).
 

 

Kategori: Nyheter