Skriv ut

Göteborg blir en av fem orter som får dela på en EU-satsning värd 450 miljoner euro. Målet är att lyfta europeisk industri till en så hög nivå att vi kan möta den stenhårda globala konkurrensen om kunder och jobb kring tillverkningsindustrin.

– Det är otroligt viktigt för svensk och europeisk industri att kunna konkurrera på en global marknad, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers, i ett pressmeddelande.

– Chalmers är stolt över att vara nordeuropeisk värd för en så kraftfull satsning på industriell innovation, utbildning och fortbildning. EIT Manufacturing kommer att stärka Chalmers förmåga att göra nytta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Huvudkontoret för EIT Manufacturing placeras i Paris. Programmets fem innovationscentra skall finnas på Lindholmen i Göteborg samt i Wien, Milano, Bilbao och Darmstadt.

– Konkurrensen var tuff, säger Johan Stahre, professor vid Chalmers, som har koordinerat den nordeuropeiska gruppen i det vinnande konsortiet.

– Men vårt konsortium kunde tydligt visa hur industri, akademi och institut kan samarbeta över hela Europa, för att skapa entreprenörskap, nya företag och jobb.

I det svenska konsortiet ingår förutom Chalmers även, AB Volvo, Sandvik och forskningsinstitutet Rise samt 46 EU-partners.

EIT Manufacturing är en sjuårig satsning med start i januari 2019. Programmet skall vara i full drift 2020. Med parternas medfinansiering omfattar investeringen totalt två miljarder euro.

Strategiska mål är att träna upp medarbetare och engagera studenter, bygga effektivare innovationssystem, genomdriva full digitalisering, sätta individuella kunders efterfrågan i fokus och göra industritillverkning och produkter säkrare, mer miljövänliga, mer hälsosamma och hållbara.

Resurser för innovation, utbildning och fortbildning kommer efter hand att göras tillgängliga för alla intresserade företag, universitet och institut. Läs mer på EIT Manufacturings hemsida: (länk).

EIT (European Institute of Innovation & Technology) är en oberoende organisation inom EU, med huvudkontor i Budapest. Den sattes upp 2008 för att stärka innovation och entreprenörskap över hela Europa.

EIT har sedan dess successivt finansierat och lanserat nätverk av universitet, forskningslabb och företag i satsningar med fokus på klimat, digitalisering, mat, hälsa, energi, råmaterial, tillverkning och urban mobilitet.

Läs mer på EIT:s hemsida (länk).

Kategori: Nyheter