Skriv ut

Det borde vara självklart att fastighetsägare passar på att sätta upp solceller när de renoverar tak. Det är det inte. Ett projekt på Rise ska se till att det blir det.

Flera intressanta lösningar för takintegrerad solel är på väg ut på marknaden, men de har hittills visat sig vara antingen alltför kostsamma eller inte fullt ut kvalitetssäkrade, enligt Rise.

Riseprojektet EST vill ändra på den saken. 

Peter Kovács

– Vi vill lösa upp de frågetecken som finns kring kostnad och kvalitet, så att merparten av morgondagens takrenoveringar landar i heltäckande, snygga och effektiva solcellstak, säger Peter Kovács, projektledare på Rise.

Rise ska bland annat addera prefabricerade solcellstak till fyra renoveringsprojekt av flerbostadshus och lokalbyggnader. 

Forskarna är rekryterade från Rise, Chalmers och Högskolan Dalarna. De kommer att analysera planering, ekonomi och teknik för samordning mellan renovering och solcellsinstallation.

David Larsson

– Den tillgängliga solenergipotentialen utnyttjas ofta dåligt när man renoverar tak eftersom ytan bryts upp av rör och andra objekt på taket, säger David Larsson på Solkompaniet, en av initiativtagarna till projektet. 

Ett annat problem är att den klimatnytta som solcellerna ger, inte räknas med fullt ut när man beräknar byggnadens energiprestanda enligt Boverkets riktlinjer. Projektet kommer därför också att adressera de begränsningar som ligger i den här typen av regleringar och styrmedel. 

EST pågår till och med 2020. Pengarna kommer från Energimyndigheten och forskningsprogrammet E2B2. I projektet deltar Einar Mattsson, AB Bostäder Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kategori: Nyheter