Skriv ut

Innan årsskiftet var Energimyndigheten medarrangör till en IEEE-workshop kring LiFi i Stockholm. Nu ­planerar myndigheten för nästa steg. En idé är att bygga upp en testbädd som blir tillgänglig för dem som vill förkovra sig och testa LiFi-tekniken och som skapar underlag som gör att myndigheten i framtiden kan hantera LiFi i lagstiftningen.

Energimyndigheten har fått upp ögonen för LiFi-tekniken.

Christofer Silfvenius

– Ja, vi har insett är detta är mycket bredare än vad vi förväntade oss, säger ­Christofer Silfvenius, ansvarig för Energimyndighetens belysnings­laboratorium.

Myndighetens intresse bottnar i ­energieffektivisering.

När allt mer blir uppkopplat finns det en oro för att energiförbrukningen drar iväg.

Peter Bennich

– Kanske kan LiFi vara ett nytt sätt att kommunicera som ger många fördelar och samtidigt är mer energieffektivt än andra alternativ. Det vill undersöka, säger Peter Bennich, senior rådgivare på myndigheten.

En tanke myndigheten har är att bygga upp en testbädd där tekniken kan testas i olika ­miljöer – i hemmet, på kontoret och i form av vägbelysning.

– De som vill se, testa och få kunskap om LiFi kan då få tillgång till ­testbädden, säger ­Christofer ­Silfvenius.

En anledning till myndighetens inblandning i eventet kring LiFi för en dryg månad sedan är dess roll som forskningsfinansiär inom energieffektiv belysning. Workshopen arrangerades tillsammans med IEEE Photonics Society – Sweden Chapter, IEEE Sweden Social Implications of Technology (SIT) samt amerikanska Lighting Research Center.

– Än har vi visserligen inte sett några ansökningar inom detta, men man kan förvänta sig att det kommer. Då vill vi vara pålästa, förtydligar Christofer Silfvenius.

En annan anledning till enga­ge­manget är myndighetens ansvarar för lagstiftning som ställer krav på energieffektivitet.

– Det kan vi bara hantera om vi har bra tekniskt underlag och en uppfattning om hur marknaden ser ut, säger Peter Bennich.

– Genom att göra egna provningar och ha dialog med olika aktörer inom akademi och industrin lär vi oss själva, vilket är viktigt för att vara framgångsrika i lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

Samtidigt deltar ­Energimyndigheten, via Sida, i ett projekt som berör södra och östra Afrika. Om inga åtgärder sätts in där förväntas elanvändningen öka åtminstone en faktor tre när de som idag lever utanför nätet kopplas upp.

– En solcell och en LED-belys­ning som gör att det går att läsa men också bildar en kommuni­kationslänk kan innebära ett jättekliv i rätt riktning, säger Christofer Silfvenius, och adderar:

– Det kan också vara något vi tar med om vi gör en testbädd. En demo som visar upp hur detta skulle kunna fungera.

Kategori: Nyheter