Skriv ut

Professor Harald Haas är mannen bakom LiFi. År 2006 nådde han med kollegor en första milstolpen. Idag är han övertygad om att tekniken står inför ett genombrott. Här svarar han på några frågor.

Den enklaste formen av LiFi använder en ljuskälla, som en lysdiod, som snabbt slås på och av utan att det märks. En vanlig blå lysdiod – med fosforskikt för att skapa vitt ljus – kan moduleras med en bandbredd på runt 2 MHz. Adderas smart optik, filter och signalbehandling påstås takten kunna skruvas upp till mellan 30 MHz och 100 MHz.

– Men använder du avancerade modulationstekniker kan datahastigheter på 40 till 1 000 Mbps uppnås, medan en RGB LED kan ge datahastig­heter över 10 Gbps, säger ­Harald Haas.

En typisk mottagare använder optik för att fånga in ljuset, Därefter omvandlar den ljuset med någon typ av fotodetektor, exempelvis en PIN-, APD- (avalanche photo diode), SPAD-diod (single photon avalanche diode) eller en solcell.

För att data samtidigt ska kunna skickas i båda riktningar används ir-ljus i upplänken.

För att en ljuskälla samtidigt ska kunna kommunicera med flera användare används avancerad så kallad OFDM-modulation. OFDM innebär att ett antal frekvenser alstras – med ett visst antal MHz emellan – som sedan moduleras med oberoende data. Symboltakten på varje frekvens­komponent blir då så låg att kommunikationen blir robust mot multipath.

– En annan fördel med OFDM är att de olika sidobanden kan överföra olika information. Har du 1024 sidoband kan i princip 1024 användare adresseras med en LED.

OFDM är komplicerat och kräver en dyr asic. Hittills har enbart brittiska PureLiFi, som Harald Haas varit med och grundat, utvecklat en sådan för opto-OFDM .

Det franska belysningsbolaget Lucibel använder asicen.

Tror du att även andra kommer att utveckla asicar för detta?

– Ja, det är jag 100 procent säker på.

En RGB LED påstås kunna ge 10 Gbps. Förklara?

– Här handlar det om våg­längds­multiplexerade system som använder oberoende LED:ar. De olika kanalerna måste då separeras i mottagaren.

Du talar om laserbaserad belysning. Varför?

– Jag ser att LiFi-prestanda, datahastighet, räckvidd och täckning, kan öka tio gånger med laserbaserad belysning.

– Just nu driver också belysningsindustrin utvecklingen mot laserbaserat. Det finns enskilda belysningsenheter baserade på lasrar som kan nå datahastigheter över 10 Gbps.

Tror du på LiFi-volym?

– Ja, helt klart. Notera att det nu finns en arbetsgrupp inom IEEE 802.11 som arbetar för en LiFi-standard. Det är samma grupp som standardiserat wifi, så det är oundviklig att LiFi går mot en massmarknad.

Kategori: Nyheter