Skriv ut

Trots att Uber tagit bort en av de två säkerhetsförarna och hade en säkerhetspolicy som kritiserades internt, avstår en åklagare i Arizona från att åtala företaget för olyckan i Tempe i mars 2018 då en kvinna vid namn Elaine Hertzberg blev påkörd och dödad av en av Ubers testbilar.

Sheila Polk

– Efter en noggrann genomgång av föreliggande material konstaterar vi att det inte finns någon grund att väcka talan mot företaget Uber, skriver åklagaren Sheila Polk.

En ensam person i Uberbilen hade som jobb både att övervaka och dokumentera självkörningen. Hon kan fortfarande komma att åtalas. Det finns en logg som visar att hennes mobil tog emot nät-teve när olyckan skedde.

Ubers testbil en Volvo såg Elaine Hertzberg i god tid och ville till slut ställa sig på bromsen när situationen inte redde ut sig, men nödbromssystemet var urkopplat för att inte störa testandet.

Uber gjorde snabbt en ekonomisk uppgörerelse med Elaine Herzbergs familj.

Olyckan i Tempe ledde till att två amerikanska senatorer i juni presenterade en lista med kritiska frågor kring personsäkerhet till 26 företag som utvecklar självkörning i USA.

Kategori: Nyheter