Skriv ut

Skellefteå Kraft har sedan 2016 samarbetat med Luleåbolaget Exeri, som utvecklar övervakningssystem som kortar strömavbrotten. Nu köper elbolaget in sig i Exeri för en okänd summa.

– Många gånger rapporteras felet genom att kunder ringer in och säger att de är utan el, då åker en linjearbetare ut och öppnar en frånskiljare som kopplar bort en del av nätet, förklarade Exeris vd Magnus Karlsson för Elektroniktidningen i höstas.

Då hade bolaget precis tagit in sex miljoner kronor.

Steg två i felsökningen är att återansluta spänningen. Fungerar det då, så var felet i den del av nätet som man hade kopplat från. Då måste man bryta nätet igen och öppna nästa frånskiljare för att återupprepa processen.

– När man har isolerat det segment där felet är så är det bara att ta på stövlarna och gå längs ledningen till dess man hittar felet.

Det här tar lång tid och innan man har isolerat segmentet som har felet berörs även kunder som sitter på den felfria delen av nätet.

– Faktum är att felsökningstiden utgör mer än halva tiden för varje strömavbrott.

Exeris lösning bygger på sensorer som placeras ut längs segmenten och som beröringsfritt mäter olika parametrar inklusive att det flyter ström i ledningen. Data skickas trådlöst till det överordnade systemet, Exeri SGS. Om exempelvis en ledning går av i nätet så presenterar systemet en kartbild som visar var felet är och hur linjearbetarna kör dit vilken frånskiljare som skall öppnas för att isolera felet.

I höstas installerade Skellefteå Kraft cirka 150 sensorer på ett 40 kilometer långt ledningsavsnitt i inlandet. Utvärdering pågår nu under våren 2019, beslut tas sedan om tekniken ska köpas in till fler avsnitt.