Skriv ut

Under sommaren öppnade Vinnova plånboken för åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning under fem år. Satsningen spänner över forskningsområden såsom batterier, edge computing, digitala tvillingar och nya läkemedel.

Sedan tidigare finansierar Vinnova 13 kompetenscentrum. Nu har myndigheten adderat ytterligare åtta.

Ett av de nämnda nya heter Centrum för svenska batterier, eller kort SweBAL. Det leds av professor Kristina Edström vid Uppsala universitet och har som övergripande mål att utveckla högpresterande batterier och nya tillverkningsprocesser av batterier.

SweBAL löper likt alla kompetenscentrum under fem år. Vinnova har beviljat 34 miljoner kronor medan den totala budgeten – när företagsbidrag är inräknade – ligger på 114 miljoner kronor. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers, KTH, Rise, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania och Stena.

De olika kompetenscentrum får mellan fyra och åtta miljoner kronor per år av Vinnova, dock som mest 36 miljoner. Utöver det bidrar deltagande universitet och företag med åtminstone lika mycket.

De åtta kompetenscentrum som får finansiering under fem år:

Kategori: Nyheter