Skriv ut

Kistaföretaget Ascatron – känt för att skapa epitaxistrukturer för komponenter i kiselkarbid – står inför volymtillverkning av egna SiC-komponenter. Under våren sålde företaget av sin andel i ett joint venture-bolag i Kina och fick därmed loss 3,5 miljoner euro som nu ska användas för utveckling och kommersialisering av egna komponenter.

För cirka tre år sedan startade Ascatron ett joint venture-bolag i Kina i samband med att kinesiska riskkapitalister investerade i det svenska företaget.

– Vi har nu sålt våra aktier i detta JV-bolag för att finansiera vår egen produktutveckling och kommersialisering, säger Adolf Schöner, teknik- och säljchef på Ascatron till Elektroniktidningen.

Genom åren har Ascatron utvecklat en egen materialteknik, döpt till 3DSiC.

Enligt företaget gör 3DSiC det möjligt att fullt ut utnyttja potentialen hos kiselkarbid för att hantera mycket hög effekt med minimala förluster med en tillförlitlighet motsvarande den hos kisel. Materialteknik kan användas till alla sorters komponenter – från transistorer som JFET, BJT och MOSFET till Schottky-, JBS- och PIN-dioder.

De första chipen som Ascatron släpper i 3DSiC-teknik blir JBS-dioder.

Planen är att produktionsprocessen ska bli kvalificerad under årets fjärde kvartal. Sannolikt handlar det om dioder för spänningarna 1200 V och 1700 V, men exakt vilka spänningsklasser det blir beror av pilotkunderna.

– Vi siktar på att ha två till tre pilotkunder för upprampning av vår komponentproduktion, säger Adolf Schöner.

Nästa steg är att kvalificera produktionsprocessen för MOSFET:ar. Det steget ska tas under det andra kvartalet nästa år.

Ascatron koncentrerar sig på att leverera nakna SiC-chips. Till en början siktar företaget på att sälja dessa chip till tillverkare av kraftmoduler och diskreta komponenter.

– Så är det just nu, men det kan ändra sig i framtiden, påpekar Adolf Schöner.

Det svenska företaget tillverkar sina chips hos ett amerikanskt SiC-foundry kvalificerat för bilindustrin.

Även fortsättningsvis kommer Ascatron att erbjuda epitaxi-tjänster till andra företag.

Kategori: Nyheter