Skriv ut

Gotland kan bygga ytterligare 166 GWh förnybar el utan att stressa sin fastlandskabel om bilflottan blir elektrisk och laddas smart. Med vehicle-to-grid-laddning blir marginalerna ännu bättre. Det visar ett examensarbete på Lunds universitet.

Gotlands utbyggnad av förnybar energi bromsas av att nätägaren GEAB inte bygger ut kapaciteten i fastlandsförbindelsen. Ett exjobb bekräftar att några enkla elektrifieringsknep kan lösa problemet.

Om fordonsflottan elektrifieras och laddas smart kan Gotland addera 166 GWh förnybar el och sänka behovet av export. Det visas i simuleringar som Hampus Mårtensson gjort i sitt examensarbete ”Elfordon för att balansera variabel förnybar kraft på Gotland” (länk).

Smart laddning innebär att elbilarna laddas då tillgången på lokalt producerad förnybar el är god. Om bilarnas batterier dessutom används som energilager – så kallad vehicle-to-grid, V2G – sjunker behovet av export ännu mer. Elbilar skulle alltså kunna användas som alternativ till de energilager som idag planeras för att förbättra situationen på Gotland. 

Hampus Mårtensson

– Gotland är en superspännande plats för att testa nya koncept och kan visa på vad som är möjligt i ett större sammanhang, säger Hampus Mårtensson.

– Flera av de investeringar som görs idag kommer vara med oss en lång tid framöver. Därför behöver vi förstå vilken roll potentiella flexibilitetsresurser såsom elbilar kan komma att ha i framtiden.

Hälften av den el Gotland använder utgörs av egenproducerad förnybar energi. Vehicle-to-grid (V2G) är en fungerande teknik som finns som ISO-strandard och används  i Kungsbacka kommun i ett pilotprojekt med Nissan och Eon. 

Exjobbet gjordes vid Institutionen för industriell elektroteknik och automation vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med branschföreningen Power Circle.

Kategori: Nyheter