Skriv ut

Borde producenterna sluta använda plast? Hur mycket ökar miljönyttan om en produkt återanvänds? Och varför är det så svårt att få ut jordartsmetallerna ur våra elprylar? Det är några frågor som avhandlas på Green Electronics Summit den 2-3 oktober.

Elavfall betraktas i allt större utsträckning som en resurs men hur det hanteras i praktiken skiljer sig fortfarande åt beroende på produkt och land. Av de cirka 50 miljoner ton elavfall som generas runt om i världen varje år uppskattas bara en tredjedel tas omhand i certifierade anläggningar.

Green Electronics Summit i Saltsjöbaden arrangeras av återvinningsorganisationen El-Kretsen och är tänkt för alla som vill ta Sverige från föregångsland inom återvinning till experimentverkstad för en hållbar utveckling.

Mer information och anmälan finns här (länk).

Kategori: Nyheter