Skriv ut

Hur påverkar artificiell intelligens och autonoma system vårt samhälle och våra beteenden? Nu satsar två Wallenbergstiftelser 96 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt som ska studera den aspekten av AI.

Forskningsprogrammet Wasp (Wallenberg Autonomous Systems Program) har vi skrivit många rader om. Inom det satsar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tre miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI, vilket gör forskningssatsningen till Sveriges hittills enskilt största.

Nu drar även Wasp-HS igång, där HS står för humaniora och samhälle. Det är ett fristående program som under tio år ska dela ut 660 miljoner kronor med syfte att analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället.

De projekt som delar på de första miljonerna ska söka svar på frågor kring etik, samhälle och beteenden i samband med det teknikskifte som samhället står inför. Det kan handla om att studera hur arbetsmarknaden förändras när robotar tar över arbeten eller hur människors beteende påverkas när drönare blir allt vanligare.

Andra frågeställningar som kan tas upp är: Vad innebär den framväxande tekniken för ansikts- och röstigenkänning? Vad händer i handeln när AI allt mer styr konsumenters val? Kan digitala assistenter motverka stressrelaterad ohälsa? Vem avgör vilka etiska val som AI ska göra?

– De 16 projekt vi nu startar inom Wasp-HS kan bidra till att AI och autonoma system ligger i linje med mänskliga värderingar och etiska principer. Det är därför som detta forskningsprogram är oerhört viktigt, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för Wasp-HS i ett pressmeddelande.

Projekten är fördelade på nio universitet och institutioner över hela landet (se hela listan nedan).

Inom Wasp-HS kommer även en forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.

Forskningsprogrammet är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Här är listan på de projekt som nu fått finansiering:

Kategori: Nyheter