Skriv ut

Göteborgsföretaget Insplorion – som utvecklar nanosensorer – har idag fått ett patent för gassensorer beviljat av EU. Det är företagets andra viktiga EU-patent inom två månader. Det första gäller batterisensorer.

Innan årets slut planerar Insplorion att släppa sin allra första gassensor. Det är en sensor som kan detektera ytterst låga koncentrationer av kvävedioxid (se artikel).

– Att IP-positionen för vår luftkvalitetssensor nu har stärkts, med ett beviljat patent i EU, passar mycket bra i tid eftersom vi nu närmar oss dess marknadsintroduktion, säger Elin Langhammer, teknikchef på Insplorion, i ett pressmeddelande.

Patentansökan lämnades in i december 2014. Den täcker beläggningen av sensorytan med olika material för att få hög känslighet och specificitet för utvalda gaser. Därmed skyddar patentet – EP3084400 – tillämpningar där gasavkänning används, som exempelvis övervakning av luftkvalitet.

Samtidigt med den nämnda ansökan lämnade företaget in en patentansökan som rör företagets batterisensorteknik. Den ansökan beviljade EU i slutet av juli i år.

Gassensorerpatentet ger skydd i utvalda EU-länder fram till 18 december 2034, medan batterisensorpatentet ger skydd i Europa fram till 19 mars 2035. Det sistnämnda är även beviljat i Kina. Båda patent gäller tiden ut under förutsättning att årsavgifterna betalas och att de inte av någon anledning ogiltigförklaras.